De winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden


De e-commerce sites www.yoga-kleding.be is een  online verkoopsite voor kleding en accessoires toebehorend aan Anne-Marie Praet, Kapermolenstraat 1 B 9 te 3500 Hasselt  en met Ondernemingsnummer: BE0563417768, telefoon 0477/989 114 (hierna “yogannemarie” genoemd).
De internetgebruiker die een Product wenst te kopen wordt in deze Algemene Voorwaarden als “de Klant” aangeduid.
Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Sites veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden als uiteengezet onder artikel 2.
De validatie van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die tot bewijs strekt van de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling.
De verkoopsovereenkomst is gesloten in het Nederlands.


Artikel 1 - Toepassingsgebied

De onderliggende Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die ontstaan uit de online-verkoop van de Producten aangeboden op de Sites toebehorende aan Anne-Marie Praet.   

 

Artikel 2 - Rechtsbekwaamheid en Aanvaarding

De persoon die een Product van yogannemarie wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is verklaard kan hij geen Producten kopen op de Site van yogannemarie en bijgevolg de hoedanigheid van Klant verkrijgen. Deze zal zijn aankopen moeten doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.
De Klant aanvaardt deze Algemene Verkoopsvoorwaarden expliciet door het aanklikken van een vinkje of kruis naast de zin “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden".
De Klant heeft de mogelijkheid gehad deze Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken.
 

Artikel 3 - De Producten

De Producten die yogannemarie aanbiedt zijn deze zoals ze weergegeven worden op de Sites op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze Producten.
Yogannemarie engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren.
Desondanks, kan yogannemarie niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door yogannemarie op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.
In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn Producten, zal yogannemarie onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.
In elk geval zal yogannemarie de terugbetaling uitvoeren binnen 30 dagen.
Alle Producten die op de Sites te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Yogannemarie wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de Producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, o.a. in geval van lichte afwijking in de kleuren of maten.
 

Artikel 4 – Prijzen en Factuur

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de Sites op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant.
De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.
De prijzen van de Producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze kosten worden apart aangerekend en de Klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen.
Yogannemarie behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte Producten en kosten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voor zover de Producten beschikbaar zijn.
De Klant gaat ermee akkoord dat yogannemarie haar factuur in elektronische vorm overmaakt. Indien de Klant toch een papieren factuur wenst, kan hij zulks op eenvoudig verzoek aanvragen via het contact formulier.
De Producten blijven de eigendom van yogannemarie tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.
 

Artikel 5 - De Betalingsmethodes

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash of via direct banking waaronder iDEAL voor Nederlandse klanten. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan yogannemarie. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.
De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Zoniet kan yogannemarie de bestelling weigeren.
Voor de afhandeling van de online betaling werkt yogannemarie samen met MultiSafepay. Yogannemarie heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij yogannemarie.
Yogannemarie houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Yogannemarie kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de Klant.
 

Artikel 6 - Bestelling van de Producten

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van yogannemarie, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de Partijen.
Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij de kleur en maat die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op "Plaats in winkelmandje”. Op die manier komt het gekozen artikel in het "Winkelmandje" terecht. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de "Winkelmandje" bevindt. Indien de Klant zijn order wil bevestigen dient hij zijn een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.
De Klant ontvangt via een eerste e-mail in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling.
 

Artikel 7 - Leveringen

Voor de leveringen werkt Yogannemarie samen met GLS.
Bij de bevestiging van de bestelling, kan de Klant kiezen voor een levering in een Kiala-punt in de buurt van zijn woon- of werkadres.
Yogannemarie zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat Kiala-punt wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling.  De pakketten blijven 14 kalenderdagen ter beschikking. Indien de Klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 2 weken vanaf de bevestiging van de bestelling, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar yogannemarie die vervolgens contact zal nemen met de Klant teneinde de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.
Yogannemarie houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld.
In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal yogannemarie  volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen. De overdracht van het risico van verlies en/of schade aan de Klant geschiedt bij de levering.
 

Artikel 8 - Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

Tenzij expliciet anders is vermeld op de Sites, heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, yogannemarie op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.
Als een Klant yogannemarie op de hoogte wil stellen dat hij zijn aankoopovereenkomst wenst te herroepen moet hij dit doen binnen voorgemelde termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen.
Dit kan via email. De email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. moet de volgende informatie bevatten: bestellingsnummer, bestellingsdatum, leveringsadres & producten (inclusief naam, kleur en maat van elk product) en de hoeveelheid.  
Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 kalenderdagen nadat de Klant yogannemarie op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen. yogannemarie hiervan op de hoogte van zodra de Klant een herroepingsemail heeft gezonden. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt).  Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 7 kalenderdagen verstreken zijn, is yogannemarie niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres :
yogannemarie - Webshop
Kapermolenstraat 1 B 9
3500 Hasselt
België
De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Klant.
De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door yogannemarie. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.
Het bedrag van aankoop zal binnen 14 dagen na annulatie terugbetaald worden yogannemarie reserveert het recht om de terugbetaling uit te stellen totdat de goederen goed ontvangen zijn.  
Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:
Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft door middel van kredietkaart, zal na het nakijken van de teruggezonden artikelen, een credit worden uitgevoerd op de kredietkaart die de Klant gebruikt heeft om de aankoopprijs te betalen van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de overeengekomen modaliteiten met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant zijn bestelling heeft betaald met een andere vorm van betaling, zal de terugbetaling worden uitgevoerd via overschrijving op het bankrekeningnummer dat hij heeft vermeld op de retourbon.

Artikel 9 - Wettelijke garantie en klachtenprocedure

Yogannemarie garandeert dat de te koop aangeboden Producten geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het Product onmogelijk of gevaarlijk maken.
De Klant heeft op basis van zijn nationale wetgeving wettelijke rechten die deze garantie onverlet laat.
Ingeval van gebreken, via het contactformulier.
De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor Producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid van de Klant. Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport of verkeerd gebruik.
 

Artikel 10 - Verantwoordelijkheid

Yogannemarie kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Sites. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de Sites zoals onder meer door aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.
Yogannemarie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de Sites.
Yogannemarie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.
In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van yogannemarie aangesproken wordt of zou kunnen worden, is de verantwoordelijkheid van yogannemarie beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.
 

Artikel 11 - Geschillen en toepasselijke wetgevingen

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Hasselt bevoegd tot beslechting van het geschil.
Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.
 

Artikel 12 - Contact en geschillenregeling

In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant contact opnemen met yogannemarie via het contactformulier dat beschikbaar is op de Sites. yogannemarie verbindt zich ertoe de Klant een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.
 

Artikel 13 - Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden en Nietigheid

Yogannemarie kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Via de Website meegedeelde wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.
Yogannemarie behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.
Indien door de beslissing van een rechtbank één of meerdere artikel(en) of paragraaf(en) uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.

Voordelen :
Verzending gratis vanaf 90,00 EUR
Terugsturen binnen 14 dagen
Veilig online betalen
Aangezien het hier om een kleine, handgemaakte collectie handelt vanuit Bali zullen de leveringstijden voor de artikelen niet in voorraad een twee tot drie weken bedragen. Artikels in voorraad kan je de volgende dag al verwachten.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij in veilige handen zijn. Gebruiken van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Anne-Marie Praet. De eigenaresse van www.yoga-kleding.be - yogamieke, gevestigd in Hasselt.

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar.

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres en telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Mieke Praet en cliënt van yogamieke. Ik vraag alleen maar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens van mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je ja zeggen om te werken met mij (of het nu om yoga, workshops of welke dienst dan ook van yogamieke, dan vraag ik je waarschijnlijk je gegevens. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via Whatsapp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mails en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn site (www.yoga-kleding.be) is een etalage en alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou.

Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijf ik iets over jou op en vernietig ik het van zodra digitaal opgeslagen. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijde. Je mag mij hierover altijd aanspreken.